Wniosek inwestora o taką zmianę planu, która umożliwiłaby zabudowę tych podcieni, wywołał swego czasu burzliwą dyskusję i został przez radnych odrzucony. Na zdjęciu poniżej wizualizacja.

Radni zgodzili się jedynie na dobudowę szybów windowych do hotelu oraz wybudowanie po zachodniej stronie galerii wysokiego budynku mieszkalnego lub biurowego i w tym celu podjęli uchwałę o przystąpieniu do stosownej zmiany planu. Wydawało się nam wtedy, że inwestor ostatecznie zrezygnował z tej zabudowy, gdyż przysłał następujące pismo . Nie minęło jednak wiele miesięcy, gdy dostaliśmy pismo kolejne, wywracające poprzednie deklaracje.  

W efekcie, spełniając oczekiwania inwestora, Prezydent na najbliższą sesję skierował kolejny projekt uchwały o zmianie planu. Jej skutkiem miałaby być zgoda na zabudowę podcieni i rezygnacja z dopuszczenia szybów windowych. Ja w przedstawionej argumentacji nie znajduję niczego nowego, więc nie zamierzam głosować inaczej, jednak od poprzedniego głosowania w radzie przybyło nam dwie panie radne z Matysówki, więc trudno przewidzieć, jaki tym razem będzie werdykt.

A warto dodać, że nasz dotychczasowy sprzeciw wobec tych zamiarów brał się przede wszystkim z przekonania, iż plan i projekt galerii jest projektem skończonym i jakakolwiek ingerencja w jej kształt powinna być szczególnie uzasadniona. W tym przypadku zaś, osłonięty od deszczu obszar przed głównym wejściem pełni niezwykle istotną funkcję publiczną i jego zmniejszenie przesunie ludzi bliżej ruchliwego skrzyżowania i radykalnie pogorszy jakość tej przestrzeni. Tym bardziej, że w pierwotnych założeniach planowano tam dodatkowy prawoskręt, który z niejasnych powodów nie został wybudowany.