Prezydent Gliwic sformułował i wysłał do Marszałka Senatu, a Związek Miast Polskich zaakceptował, jako swoje, 9 postulatów w zakresie ochrony powietrza. Mówiono o nich na zgromadzeniu ogólnym ZMP w Żywcu – 1. marca 2018r. W skrócie przedstawiają się tak, jak niżej, a w oryginale niektóre z nich mają jeszcze króciutkie uzasadnienie lub dopowiedzenie.

 1.  Wprowadzenie standardów emisji zanieczyszczeń dla małych i średnich urządzeń grzewczych na paliwa stałe, które byłyby kontrolowane na kominie/czopuchu każdej instalacji grzewczej o mocy od 3kW do 1 MW w warunkach rzeczywistych.
 2. Wprowadzenie obowiązku podłączenia się do istniejących sieci ciepłowniczych w centrach miast.
 3. Nadanie dodatkowych uprawnień i obowiązków służbom kominiarskim, które prowadziłyby cykliczne kontrole małych i średnich urządzeń na paliwa stałe.
 4. Nałożenie na obywateli obowiązku poddawania się cyklicznym kontrolom prowadzonym przez służby kominiarskie (art. co 2 lata) w zakresie spełniania standardów emisyjnych przez użytkowane przez nich instalacje grzewcze na paliwa stałe.
 5. Wyeliminowanie z obrotu detalicznego odpadowych paliw węglowych (flotokoncentratów, mułów).
 6. Opracowanie i przyjęcie aktem prawa krajowego referencyjnej metodyki wykrywania nielegalnego spalania odpadów w indywidualnych paleniskach grzewczych.
 7. Rozszerzenie uprawnień mandatowych straży miejskich w zakresie kontroli spełniania obowiązku wynikającego z uchwał przyjętych przez sejmiki wojewódzkie w trybie art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 8. Utworzenie krajowych mechanizmów wsparcia dotacyjnego, prostych
  i dostępnych dla każdego obywatela, który planuje usunąć pozaklasowe urządzenia grzewcze na paliwo stałe i ewentualnie połączyć to z modernizacją cieplną budynku.
 9. Uruchomienie specjalnego rządowego programu wsparcia dla najuboższych celem zniwelowania ubóstwa energetycznego przy przechodzeniu na droższe i czystsze nośniki energii.

Od siebie (A.D.) chciałbym dodać dwie uwagi.

 1. Realizacja punktów 3 i 4 oznacza w praktyce stworzenie pełnej bazy danych o tym, kto czym się ogrzewa. Bez tego wszelkie działania kontrolne i weryfikujące będą skazane na fragmentaryczność. Sądzę, że nie czekając na zlecenie takich zadań kominiarzom, gminy mogłyby już rozpocząć gromadzenie takich wiarygodnych danych, bo to jest działanie czasochłonne.
 2. Powyższy zakres niezbędnych działań po raz kolejny pokazuje, że akcja przeciwsmogowa wymaga nie tylko pełnej współpracy parlamentu, rządu i samorządu, ale przede wszystkim dużych pieniędzy. A dzisiaj ich nie ma. Dlatego obawiam się, że rząd będzie musiał sięgnąć do naszych kieszeni. Inaczej mówiąc, chcąc w miarę szybko poprawić stan powietrza w Polsce (nie tylko w miastach), będziemy musieli za to zapłacić. Bo czystsze powietrze jest warte dużych pieniędzy.