Sejmik Podkarpacki wyznaczył w Rzeszowie, na terenie bazy PKS przy ul. Towarowej 12, miejsce do przejściowego składowania transportowanych odpadów, które zostały zatrzymane przez upoważnione do tego służby. Ta decyzja spotkała się ze stanowczym sprzeciwem władz Miasta, jak i licznych mieszkańców. I chociaż docierają do nas sygnały o zamiarze wycofania się z tego pomysłu, to Sejmik do ostatniej sesji 29 kwietnia nie wprowadził żadnej zmiany i ustanowiony 2 miesiące temu przepis nadal obowiązuje. Dlatego z inicjatywy p. Poseł Krystyny Skowrońskiej została podjęta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, której celem jest wykreślenie tej lokalizacji z Planu Gospodarki Odpadami.

Projekt stosownej uchwały jest tutaj: UCHWAŁA sejmiku NR. – projekt.  Aby trafiła ona pod obrady Sejmiku, potrzebne jest 1000 podpisów mieszkańców województwa. Apeluję zatem o pomoc w spełnieniu tego wymogu i zaangażowanie się w ich zebranie.

Wzór listy do zbierania tych podpisów jest również w załączeniu – Wzór karty podpisów. Formalności wymagają także dołączenia do obu tych dokumentów klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. Jest następująca: Klauzula informacyjna RODO. Nie sądzę wprawdzie, żeby warto było ją czytać, ale dla porządku ją również zamieszczam.