NASZ PROGRAM

6-pak dla Rzeszowa – 6 filarów zrównoważonego rozwoju Rzeszowa !

1. SENIORZY

 • budowa wind zewnętrznych do istniejących bloków
 • całodniowe kluby senioralne (animacja wolnego czasu, stołówka) na osiedlach zlokalizowane na parterze
 • budowa domów dla seniorów
 • miejski bon na usługi rehabilitacyjne dla seniorów

2. DZIECI I MŁODZIEŻ

 • parkingi Kiss and Ride przy szkołach, przedszkolach i żłobkach (miejsca wysiadkowe)
 • miejski program nauki programowania, dziecięce uniwersytety techniczne dla uczniów
 • bon dla rodzica na żłobek/przedszkole (w przypadku braku miejsca w jedn. publicznych)
 • kluby sportowe – bezpłatne godziny sal gimnastycznych dla klubów w zamian za bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci

3. KOMUNIKACJA

 • powiększanie strefy pieszych w centrum
 • wielopoziomowe parkingi przy szpitalach Wojewódzkich, szpitalu miejskim, basenie ROSiR i Podpromiu
 • ulgi w komunikacji dla płacących podatki w Rzeszowie
 • parkingi na wjazdach do Miasta – pozostawienie auta w zamian za bezpłatny bilet MPK
 • tunel pod rondem na Lwowskiej
 • przeprawa przez tory obok stacji Staroniwa

4. ZARZĄDZANIE PRZESTRZENNE

 • WZ uwzgledniające interes sąsiedniego otoczenia – publikacja na BIPie
 • tworzenie parków kieszonkowych
 • kompleksowe planowanie nowych osiedli (zapobieganiu zacienianiu, publicznie dostępne projekty obciążeń komunikacyjnych)
 • nowe osiedla mieszkaniowe budowane w kooperatywie developerskiej albo spółdzielczej
 • zwiększenie współczynnika miejsc parkingowych dla budynków wielorodzinnych

5. GOSPODARKA

 • miejski program wsparcia w termoizolacji budynków
 • powołanie spółki celowej dla pozyskiwania nowych inwestorów dla centrów usług wspólnych (outsourcing)
 • pełna cyfryzacja usług administracji miejskiej – usługi 5 poziomu dojrzałości (rezerwacja sal gimnastycznych, mikropłatności, internetowe konto osobiste mieszkańca)
 • miejski program wsparcia dla przyłączania domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej
 • drony antysmogowe dla służb miejskich

6. JAKOŚĆ ŻYCIA

 • budowa pętli rowerowej wokół Zalewu z doprowadzeniem do Boguchwały i kładką na Strugu
 • Bulwary 2.0 od Zwięczycy po Ciepłowniczą (miejska plaża, miejsca animacji, strefy chillout, inne)
 • Miejskie Domy Kultury dla osiedli
 • basen/aquapark dla południowo-wschodniej części miasta (PPP)