O mnie

Rodowity Rzeszowianin

Urodziłem się w Rzeszowie w 1950 r. Oboje Rodzice pochodzą z Turzy koło Sokołowa Małopolskiego. Jestem najstarszym z czterech ich synów. Wszyscy wraz z rodzinami mieszkamy w Rzeszowie. Jestem żonaty. Żona jest koleżanką ze studiów, a nasz syn ma 44 lata i jest informatykiem. Mamy dwóch wspaniałych wnuków.

Ukończyłem kolejno podstawową Szkołę Ćwiczeń w Rzeszowie, podstawową szkołę muzyczną i II liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie oraz matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Moja działalność polityczna i samorządowa

Nie opuszczając żadnej partii, a jedynie łącząc się z innymi, byłem kolejno w Partii Konserwatywnej Aleksandra Halla i Kazimierza Uajzdowskiego, Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, gdzie naszym liderem byli Józef Śliż i Jan Rokita, a potem w Platformie Obywatelskiej.

Do samorządu trafiłem w 1990 roku z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W skrócie ta moja obecność w rzeszowskim samorządzie wyglądała tak:
Radnym miasta Rzeszowa jestem do 1990 roku do dziś. Po drodze zaś w latach 1990-1994 byłem Przewodniczącym Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Rzeszowskiego i członkiem Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego siedzibą w Poznaniu. Potem przez 8 lat pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta, a w 2005 i od 2010 jestem jej przewodniczącym.

Jestem autorem wielu notatek do lokalnej prasy oraz artykułów w piśmie samorządowym Wspólnota

Aktywność w Radzie

W dotychczasowych moich kadencjach pracowałem m.in. w komisjach: edukacji, gospodarki przestrzennej,  zdrowia, regulaminowo-statutowej i gospodarki komunalnej. Przez 8 lat byłem wiceprzewodniczącym Rady, a w 2005 i od 2010 jestem jej przewodniczącym.

Ważniejsze pola mojej aktywności w Radzie mijającej kadencji były następujące.

Edukacja

 • Tu moje zaangażowanie wykraczało trochę poza Rzeszów i Radę Miasta, ponieważ uczestniczyłem także w pracach Komisji Edukacji Unii Metropolii Polskich. W obliczu nadciągającej wtedy reformy edukacji, komisja spotkała się z min. Anną Zalewską i, także z mojej inspiracji, przyjęła stanowisko bardzo krytyczne wobec jej zamiarów. Publikowałem wiele tekstów na ten temat, a także byłem autorem krytycznej uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Uczestniczyłem także w ogólnopolskiej konferencji na ten temat oraz w tzw. konsultacjach reformy edukacji, z których dwie odbyły się w Rzeszowie (Rzeszów był jedynym miastem, który spotkał taki zaszczyt). Jak wiadomo wszystkie protesty i uwagi na nic się zdały i gimnazja zostały zlikwidowane, a dramatyczne skutki tego kroku zaczynają powoli docierać do rodziców 7 i 8-klasistów.

Gospodarka przestrzenna

 • nie jestem wprawdzie członkiem Komisji Gospodarki Przestrzennej, ale aktywnie uczestniczyłem w jej obradach, troszcząc się o planowanie przyjazne dla mieszkańców
 • jestem członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • przygotowałem uchwałę zobowiązującą prezydenta do zamiany działek, która ochroniłaby tereny zielone na os. Zimowit
 • zabiegałem o unikanie zabudowy w terenach przeznaczonych pod zieleń lub pozbawionych planów zagospodarowania

Gospodarka komunalna

 • troszczę się o roztropne gospodarowanie komunalnymi nieruchomościami
 • opracowałem projekt uchwały ws likwidacji pomnika Armii Czerwonej

Sprawy społeczne

 • Jestem członkiem Rady Społecznej SPZOZ nr1 (Szpital Miejski na Rycerskiej i przychodnie na Hetmańskiej, Hoffmanowej i Lubelskiej)
 • Jestem współautorem uchwały o powołaniu Rady Seniorów

Sport

 • Zabiegam o wprowadzenie trenerów osiedlowych oraz budowę/modernizację boisk przyszkolnych
 • Forsuję pogląd o konieczności zwiększenia wsparcia sportu dzieci i młodzieży

Finanse

 • Jestem członkiem Komisji Ekonomiczno-Budżetowej, opiniującej kształt i wszelkie zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej

Sprawy organizacyjne i regulaminowe

 • Przygotowałem nowy projekt statutu miasta. Konieczność jego wprowadzenia od nowej kadencji wynika z istotnych zmian w ustawie samorządowej

Jako przewodniczący rady:

 • Koordynowałem prace Rady i jej komisji
 • Starałem się łagodzić najostrzejsze dyskusje w Radzie i zabiegałem o  wyrozumiałość pomiędzy spierającymi się stronami

Aktywność medialna

 • Udzieliłem wielu odpowiedzi i wyjaśnień na pytania dziennikarzy, które dotyczyły prac Rady Miasta
 • Własnymi refleksjami dzieliłem się również w internecie najpierw na portalach TWINN i Rzeszow-News, Przestrzeń Otwarta, a potem na facebooku
 • Kilka moich tekstów zamieściło ogólnopolskie czasopismo samorządowe „Wspólnota”

Inwestycje

 • Wraz z koleżanką i kolegą z Klubu PO przeforsowaliśmy decyzję o gruntownej przebudowie basenów ROSiR
 • Sprzeciwiam się budowie krytego lodowiska pomiędzy ulicami Zieloną i Graniczną. Ten teren jest zbyt mały, a dojazd tam utrudniony. Lepiej jest wybudować je na miejscu starego.

Na zewnętrz

 • Z ramienia Miasta uczestniczyłem w poświęconych sprawom samorządowym ogólnopolskich konferencjach i panelach dyskusyjnych. Byłem stałym prelegentem na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach
 • Reprezentowałem Radę Miasta w Konwencie Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich
 • Jestem członkiem zarządu Fundacji Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie, której ponad 20 lat temu byłem współzałożycielem
 • Z ramienia Rady Miasta jestem także członkiem zarządu stowarzyszenia gmin Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (Rzeszów i 13 gmin okolicznych), które realizuje m.in. dofinansowanie do instalowania ogniw fotowoltaicznych oraz wymiany pieców w budynkach indywidualnych

Praca zawodowa

Pracowałem jako informatyk i menedżer. Najpierw byłem programistą w Ośrodku Obliczeniowym WSK PZL Rzeszów, gdzie byłem także współzałożycielem NSZZ „Solidarność” i członkiem Rady Pracowniczej. Potem pracowałem w ETOBIE i Wojewódzkim Ośrodku Obliczeniowym NBP, by w końcu przez 15 lat na różnych stanowiskach (m.in prezes RCI BITBANK sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie i wiceprezes Softbank Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) kierować zespołem informatyków wywodzących się z Ośrodka Obliczeniowego NBP. Po przejęciu naszego zespołu przez ASSECO swoją karierę zawodową zakończyłem już w tej firmie. Od dwóch lat jestem na emeryturze.

Moja działalność społeczna

Udzielałem się także w organizacjach społecznych. Byłem mianowicie współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w WSK PZL Rzeszów i członkiem rady Pracowniczej w tym zakładzie. Następnie już po odzyskaniu wolności w 1993 roku współzakładałem Fundację Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie (obecnie jestem jej członkiem zarządu). W tym samym roku współtworzyłem również Fundację Rozwoju Szkolnictwa Muzycznego w Rzeszowie (od 2010 r jestem przewodniczącym Rady Fundacji), zaś w latach 2008 – 2014 – byłem wiceprezesem Stowarzyszenia budowy pomnika płk Łukasza Cieplińskiego.

Hobby

Piesza turystyka górska brydż, podmiejskie wycieczki rowerowe i grzybobranie.