Wododział Strugu

Jakiś czas temu wymyśliłem, a potem zrealizowałem rowerowy objazd wododziału Doliny Strugu. Strug to rzeka, która ma swoje źródła na południowy wschód od Rzeszowa i wpada do zalewu na Wisłoku. Idea polega na tym, żeby wyjechawszy raz na grzbiet, potem już z niego w...