Składowanie odpadów w Rzeszowie

Sejmik Podkarpacki wyznaczył w Rzeszowie, na terenie bazy PKS przy ul. Towarowej 12, miejsce do przejściowego składowania transportowanych odpadów, które zostały zatrzymane przez upoważnione do tego służby. Ta decyzja spotkała się ze stanowczym sprzeciwem władz...

Program wsparcia wymiany pieców

W ramach stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (Rzeszów i 12 okolicznych gmin) przygotowywane są projekty, których celem jest poprawa jakości powietrza w naszym otoczeniu. Załączony materiał pochodzi z listopada 2018r. informacja o projektach kotły i oze...