Zabudowa podcieni w Galerii Rzeszów

Wniosek inwestora o taką zmianę planu, która umożliwiłaby zabudowę tych podcieni, wywołał swego czasu burzliwą dyskusję i został przez radnych odrzucony. Na zdjęciu poniżej wizualizacja. Radni zgodzili się jedynie na dobudowę szybów windowych do hotelu oraz...

Składowanie odpadów w Rzeszowie

Sejmik Podkarpacki wyznaczył w Rzeszowie, na terenie bazy PKS przy ul. Towarowej 12, miejsce do przejściowego składowania transportowanych odpadów, które zostały zatrzymane przez upoważnione do tego służby. Ta decyzja spotkała się ze stanowczym sprzeciwem władz...

Program wsparcia wymiany pieców

W ramach stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (Rzeszów i 12 okolicznych gmin) przygotowywane są projekty, których celem jest poprawa jakości powietrza w naszym otoczeniu. Załączony materiał pochodzi z listopada 2018r. informacja o projektach kotły i oze...

Stanowiso Związku Miast Polskich ws ochrony powietrza

Prezydent Gliwic sformułował i wysłał do Marszałka Senatu, a Związek Miast Polskich zaakceptował, jako swoje, 9 postulatów w zakresie ochrony powietrza. Mówiono o nich na zgromadzeniu ogólnym ZMP w Żywcu – 1. marca 2018r. W skrócie przedstawiają się tak, jak niżej, a...

ZWYCIĘZCA BIERZE WSZYSTKO?

Wybory członków organów stanowiących samorządu, czyli mówiąc prosto – radnych sejmiku, powiatów i gmin – zakończone. Aktualna kadencja kończy się 16 listopada, więc pierwsze posiedzenia w nowej kadencji odbędą się dopiero po tym terminie, ale wśród nowo...

Wododział Strugu

Jakiś czas temu wymyśliłem, a potem zrealizowałem rowerowy objazd wododziału Doliny Strugu. Strug to rzeka, która ma swoje źródła na południowy wschód od Rzeszowa i wpada do zalewu na Wisłoku. Idea polega na tym, żeby wyjechawszy raz na grzbiet, potem już z niego w...