Program wsparcia wymiany pieców

W ramach stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (Rzeszów i 12 okolicznych gmin) przygotowywane są projekty, których celem jest poprawa jakości powietrza w naszym otoczeniu. Załączony materiał pochodzi z listopada 2018r. informacja o projektach kotły i oze...

Stanowiso Związku Miast Polskich ws ochrony powietrza

Prezydent Gliwic sformułował i wysłał do Marszałka Senatu, a Związek Miast Polskich zaakceptował, jako swoje, 9 postulatów w zakresie ochrony powietrza. Mówiono o nich na zgromadzeniu ogólnym ZMP w Żywcu – 1. marca 2018r. W skrócie przedstawiają się tak, jak niżej, a...