O mnie

Rodowity Rzeszowianin

Urodziłem się w Rzeszowie w 1950 r. Oboje Rodzice pochodzą z Turzy koło Sokołowa Małopolskiego. Jestem najstarszym z czterech ich synów. Wszyscy wraz z rodzinami mieszkamy w Rzeszowie. Jestem żonaty. Żona jest koleżanką ze studiów, a nasz syn ma 44 lata i jest informatykiem. Mamy dwóch wspaniałych wnuków.

Ukończyłem kolejno podstawową Szkołę Ćwiczeń w Rzeszowie, podstawową szkołę muzyczną i II liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie oraz matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Moje priorytety

Lista najważniejszych inwestycji, jakie są do wykonania w naszym mieście, jest równie długa, co w podstawowych elementach oczywista, bo wszyscy ją akceptują. Spory toczą się co najwyżej o kolejność realizacji. Podobnie nie budzi wątpliwości kierunek usprawnień w sferze polityki socjalnej, czy edukacji. Poniższy wykaz zawiera sporą część z nich, ale jest także uzupełniony o kilka pomysłów, które moim zdaniem są warte rozważenia i które chciałbym przyszłej radzie przedstawić pod rozwagę. Te właśnie oraz te, które wydają mi się najważniejsze, a nie cieszą się jeszcze powszechnym poparciem, są wyróżnione czerwonym obramowaniem. Ten zbiór jest oczywiście niepełny i może być uzupełniany. Spodziewam się także, że nie wszystkim się spodobają zawarte tu propozycje. W każdym przypadku chętnie przyjmę Państwa merytoryczne opinie i będę je w tym tekście uwzględniał.

Jest oczywiste, że na realizację wszystkich tych zadań nie wystarczy pieniędzy w całej 5-letniej kadencji. O priorytetach będą rozstrzygać przyszli radni. Mam nadzieję, że znajdę się wśród nich.